Bukan Hanya Manusia, Jin Kafir Juga Dimasukan ke Neraka

    YANG kafir diantara golongan jin akan masuk neraka, sama seperti golongan kafir diantara manusia, karena jin harus bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan mereka, sebagaimana halnya manusia.

   “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahKu” (QS. Adz-Dzariyat:56)

   Pada hari kiamat nanti, jin dan manusia akan dihimpun semuanya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an:

   “Dan (ingatlah) hari diwaktu Allah menghimpunkan mereka semuanya (dan Allah berfirman): “Hai golongan jin, Sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia”, (QS. Al-An’am: 128)

   “Demi Tuhanmu, Sesungguhnya akan Kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan Kami datangkan mereka ke sekeliling Jahannam dengan berlutut. Kemudian pasti akan Kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Dan kemudian Kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka,” (QS. Maryam : 68-70).

   Kemudian Allah SWT akan melaksanakan kepada jin-jin kafir itu, “Masuklah kamu sekalian kedalam neraka bersama umat jin dan manusia yang terdahulu sebelum kamu,” (QS. Al-A’raf: 38).

   Kemudian mereka akan dilemparkan ke neraka dengan kepala di bawah, sebagaimana yang difirmankan Allah SWT, “Maka mereka (sembahan-sembahan itu) dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama orang-orang yang sesat. Dan bala tentara iblis semuanya,” (QS. Asy-Syu’ara: 94-95).

   Dengan demikian, janji Allah bahwa neraka akan dihuni oleh golongan kafir dari jin dan manusia akan ditepati-Nya, “Dan untuk Itulah Allah menciptakan mereka. kalimat Tuhanmu (keputusan-Nya) telah ditetapkan: Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya,” (QS. Hud: 119).

   “Dan tetaplah atas mereka keputusan azab pada umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari jinn dan manusia, Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi,” (QS. Fushshilat: 25).

   http://asaarham.blogspot.com/2014/11/miliki-flasdisk-berisi-video-ceramah.html