Doa Agar Senantiasa Dapat Bertawakal


Tawakal berarti menyerahkan atau mewakilkan segala urusan kepada wakil. Ketika kita berhadapan dengan berbagai masalah, maka pasrahkanlah itu pada Allah yang memiliki asma al-Wakil (Yang Maha mewakili). Artinya, Allah menjadi wakil kita menyelesaikan masalah itu. Dengan begitu, ada rasa plong dalam dada. Pikiran kita pun tenang. Kita tidak dipusingkan lagi dengannya. Kita yakin sepenuhnya bahwa Allah Mahamampu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau menyerahkan sebuah urusan kepada manusia mungkin saja masih timbul rasa sangsi dalam diri, apakah dia mampu atau tidak. Akan tetapi, ketika memasrahkan kepada Allah tidak boleh ada sedikit pun rasa sangsi itu, sebab, Allah yang Maha segalanya.
Doa di bawah ini mengandung permohonan agar kita dapat selalu bertawakal kepada-Nya dalam segenap urusan. Dengan bertawakal kepada-Nya, tidak ada lagi masalah yang rumit. Semua sudah ditanggung oleh-Nya.
Bacaan Doa Agar Senantiasa Dapat Bertawakal
“Rabbanaa ‘alaika tawakkalnaa wa ilaika anabnaa wa ilaikal masiiru”
Arti Doa Agar Senantiasa Dapat Bertawakal
“Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal dan hanya kepada Engkau kami bertobat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. (Q.S. al-Mumtahanah [60]: 4)”
* Mohon maaf, untuk teks / tulisan Arab untuk saat ini belum bisa ditampilkan. Tapi insya'allah tulisan bacaan di atas sudah sesuai dengan bacaan bahasa Arab-nya, termasuk panjang pendek dan tajwid-nya. Apabila ada kesalahan, harap disampaikan pada form komentar di bawah.