Tugas Biokimia THP LIPIDNama : Ahmad Syaiful Arham
NIM   : H3112004
Kelas  : THP A

Pertanyaan
1.      bagaimana proses pencernaan lemak?
2.       mengapa asetil ko-A penting ?
3.       bagaimana tubuh mendapatkan gliserol ?
4.       siapa yang berperan penting dalam anabolisme lipid ? tuliskan alasan !

Jawaban
1.         Proses pencernaan lemak bermula dari - mulut, yaitu saat dikeluarkannya enzim lingual lipase yang akan memecah lemak menjadi komponen yang lebih sederhana. Kemudian Lemak dilembekan dengan suhu esophagus - masuk kelambung, Lambung akan menghasilkan lipase gastrik untuk memecah lemak menjadi digliserid dan monogliserid. Setelah itu komponen lemak yang tergabung dalam kimus (sudah tercampur enzim-enzim lambung) akan masuk ke duodenum, - Di duodenum, lipase usus dan lipase pankreas lebih jauh lagi memecah lemak menjadi monogliserid agar dapat diabsorbsi usus - lemak akan dibentuk menjadi asam lemak bebas dan gliserol. empedu yang distimulasi hormon CCK akan menghasilkan garam empedu untuk kemudian berikatan dengan lemak membentuk misel.- Misel akan digunakan untuk mengangkut asam lemak rantai panjang ke dinding usus agar bisa diabsorbsi.
2.         Asetil Ko-A merupakan syarat paling penting dalam sintesis asam lemak karena Asetil KoA  berfungsi sebagai sumber atom karbon sementara(sebagai sumber bahan)
3.         Gliserol dibentuk didalam tubuh lebih tepatnya di Duodenum. Di duodenum, lipase usus dan lipase pankreas lebih jauh lagi memecah lemak menjadi monogliserid agar dapat diabsorbsi usus, dalam hal ini lemak akan dibentuk menjadi asam lemak bebas dan gliserol.Enzim Lipase Sendiri dihasilkan oleh Kelenjar Pangkreas yang kemudian dialirkan kedalam usus duabelas jari. Enzim Lipase mengurai molekul Lipid(lemak) menjadi asam lemak dan gliserol
4.         Yang paling Berperan dalam Anabolisme LIPID adaalah Enzim Lipase yaitu lebih tepatnya Asam Sitrat yang berfungsi sebagai Kofaktor dalam Anabolisme Lipid